top of page

                   Huisbezoeken
 

Door (on)gevraagde huisbezoeken af te leggen sluiten we aan bij kwetsbare groepen én krijgen we talentvolle bewoners in beeld. Daarbij komen we in een vroeg stadium met allerlei bewoners in contact, waarna bekeken wordt wat er vanuit de wijk kan worden ingezet om ondersteuning te bieden. Dit gebeurt samen met de verbinders van Buurt in Bloei, zodat we snel kunnen opschalen als dat noodzakelijk is.

Maar waarom is dit zo belangrijk?

Niet iedere bewoner is in staat om zelf om hulp te vragen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Soms is dan een praatje, een kop koffie of de match met een andere bewoner voldoende om de situatie positief te beïnvloeden. 

Soms blijkt dat er meer inzet nodig is. (eventueel professionele hulp). Door de samenwerking met professionals kunnen we snel schakelen als dat nodig is.

 

Iedereen heeft een talent! Dat is ons uitgangspunt. Hoe mooi is het als we talentvolle bewoners kunnen inzetten voor anderen?  Veel bewoners zijn zich echter niet bewust van hun talent en zullen niet altijd reageren op oproepjes.  Daarom zoeken we hen deur voor deur op. Vanuit persoonlijk contact  zoeken we naar mogelijkheden om deze bewoners bij de wijk te betrekken.

 

Vrijwilliger of betrokken bewoner?

De term "vrijwilliger" kan mensen afschrikken. Past dit wel in mijn drukke bestaan? Zit ik er dan voor langere tijd aan vast? Moet ik dan elke vrijdagavond verplicht bij een overleg aansluiten als ik daar eigenlijk geen tijd voor heb?


Onze ervaring is dat bewoners best wel iets voor een ander willen doen, mits het passend is in hun leven.  We sluiten aan bij de mogelijkheden die zij hebben en ondersteunen hen daarbij. Zo kan bijvoorbeeld ook de alleenstaande moeder, de drukbezette ondernemer, de bewindvoerder en verder iederéén die in de wijk woont bijdragen.

We spreken dan ook liever over "betrokken bewoners". 

Is het voor een éénmalige activiteit?

Voor enkele uren per maand?

Of mogelijk 1 uur per jaar?

 

Wij zijn ontzettend blij met jouw bijdrage, dus twijfel niet en neem contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek!


 

bottom of page