top of page
Hoe werkt dit?

SamenBuren Prinsejagt is een  basisaanpak om netwerken in buurten te kunnen versterken. Afhankelijk van de buurt én de bewoners die aansluiten, zal dit per gebied anders vorm krijgen. Daarom is het belangrijk om aan te sluiten bij wat er is en bij de talenten en wensen van bewoners. 
Door de laagdrempeligheid én omdat het eigenaarschap van de buurt is, versterk je de netwerken van onderaf. 


"De aanpak van het project heeft als voordeel dat het eerst een outreachende aanpak vertoont om contact te krijgen met de kwetsbare burger om daarna tot het probleem te komen.
Vervolgens wordt bekeken wat ingezet kan worden vanuit de wijk om de bewoner te ondersteunen, vóórdat mogelijk professionele hulp noodzakelijk is."
   


De rode lijn
Om deze basisaanpak neer te zetten zijn de volgende uitgangspunten van belang:

Kernteam
Vorming kernteam van bewoners en professionals. ( 3 á 4  personen) Het eigenaarschap blijft van de wijk. Professionele verbinders ondersteunen en coachen de aanpak. De bewoners hebben een VOG en vrijwilligersovereenkomst om de privacy te kunnen borgen. Er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid.

De cirkels
Er wordt gewerkt met drie cirkels van betrokken bewoners.

Cirkel 1 Dit betreft het kernteam. Een combinatie van bewoners en professionals. Hier komen meldingen binnen en worden de matches gemaakt. Zij leggen de huisbezoeken af.

Cirkel 2  Dit betreft de bewoners die "laagdrempelige ontmoeting" willen faciliteren op buurtniveau. Denk bijvoorbeeld aan een bewoner die een koffiemoment wil faciliteren tbv ouderen of een ondernemer die tips geeft of iets anders voor de buurt wil betekenen. Het kernteam begeleidt bewoners naar deze "mini projectjes". 
Kenmerk:
- Kleine projectjes die snel vorm te geven zijn en geen grote belasting voor de "organisator" geven.
Voordeel:
De kapstok betreft SamenBuren Prinsejagt. Bewoners kunnen hun initiatief uitvoeren  zonder dat ze last hebben van anderen waar ze mogelijk geen klik mee hebben. Dit is losser georganiseerd. Geen verplichte overleggen, bij mensen aan tafel zitten waar je niets mee hebt. Zo kunnen zij, naar eigen inzicht en tijd, bijdragen aan het verbeteren van hun wijk en dit via SamenBuren Prinsejagt uitdragen!

Cirkel 3 Dit betreft alle bewoners die we tegenkomen tijdens huisbezoeken, via hulpvragen, maar ook de bewoners die zich bij Team Toegang van WIJeindhoven aanmelden voor vrijwilligerswerk of simpele hulpvragen binnen hun buurt.


Eropaf!
Het kernteam wil zicht op kwetsbare groepen in de buurt. Daarnaast is het belangrijk om talentvolle bewoners in beeld te krijgen die "iets" voor hun buurt willen betekenen. We leggen dus (on)gevraagde huisbezoeken af om in contact te komen met bewoners. Op deze manier betrek je positieve bewoners via een (éénmalige) actie bij de buurt. Dit binnen hun eigen tijdsinvestering en gebaseerd op hun specifieke talent. Bijvoorbeeld: De timmerman zou deel kunnen uitmaken van een buurt klusteam, de alleenstaande moeder kan een rol spelen in de 1e of 2e cirkel. Een recruiter kan vanuit haar ervaring tips aan buurtbewoners geven of een cv check doen! Etc etc

Het buurtmerk
De aanpak krijgt een pakkende naam.  Dit wordt de naam waaronder wordt gecommuniceerd en het initiatief verder wordt opgebouwd. Op een website worden positieve ontwikkelingen getoond en gebundeld. Bewoners die opstaan en iets voor hun buurt willen betekenen.
Door zichtbaar te maken dat het gebruikelijk is om elkaar te helpen wordt voorbeeldgedrag gestimuleerd. 
De merknaam wordt op deze manier ingesleten en roept positieve associaties op.


De kapstok
SamenBuren Prinsejagt vormt de kapstok voor allerlei uiteenlopende projecten in de buurt. Zo kunnen we bijvoorbeeld ( onder dezelfde naam)  de verbinding leggen tussen een breiclubje in de buurt en een klusteam. Zonder kapstok zouden dit versnipperde initiatieven zijn. Door gebruik te maken van dezelfde naam, laat je een beweging zien van mensen die iets voor hun buurt willen betekenen en kunnen we allerlei onderlinge verbindingen stimuleren. Wijkoverschrijdende vragen kunnen zo ook worden opgepakt, indien de eigen wijk niet kan voldoen aan de vraag. Het werken met meerdere eenvoudige  initiatieven zorgt er ook voor dat er altijd wel een mogelijkheid is om mensen te matchen of ergens in de buurt onder te brengen.
Daarnaast wordt het mogelijk om bijvoorbeeld bewoners ( die een conflict met elkaar hebben) zo onder dezelfde naam in de buurt in te zetten. Talenten gaan dan niet verloren en een ieder kan zijn/haar eigen project draaien. 


Opschalen en afschalen

Afschalen: Bij kernpartner Buurt in Bloei ( WIJeindhoven) komen meldingen binnen van bewoners die zoekende zijn, iets voor hun wijk willen betekenen of een eenvoudige hulpvraag hebben binnen hun buurt. (denk aan samen wandelen, koffiedrinken etc)
Deze mensen halen we uit de "laag van de professional" en schalen we direct af naar de buurt indien dit gewenst is. 
Het kernteam bewaakt de privacy en kwaliteit van de match.
 

Opschalen: Tijdens de (on)gevraagde huisbezoeken komen we mensen tegen die nog niet in beeld zijn of vastlopen in hun situatie. Als dit schrijnende situaties oplevert kan, indien nodig,  snel worden opgeschaald naar professionals.

Samenwerken
Omdat het kernteam uit bewoners en verbinders bestaat, wordt het makkelijker om de buurt te laten samenwerken met de professionals in de sociale basis. Zo kunnen we elkaar beter helpen. We hebben immers hetzelfde doel!

Wil je meer informatie? Laat het ons dan even weten.


 
bottom of page